II rok Lekarski

Regulamin i Program II rok Lekarski 2023/2024

 

 

 

 

Wyniki II popr. z 24.06.2024 - Gr 17 i Gr 18

 

 

UWAGA!

Z uwagi na egzamin formatujący, na prośbę studentów zmieniona Termin II poprawy kolokwium dla Gr 17 i Gr 18 na dzień: 24 czerwca 2024 (poniedziałek) na godz. 13.15

 

Wyniki I popr. z 07.06.2024 - 2 stud. z Gr 18

 

 

Wyniki kol. poprawkowych z 04.06.2024 Gr 15 i Gr 15 i inni

 

 

Wyniki - Kolokwium 27.05.2024 - gr. 13, gr.17

Wyniki - kolokwium 28.05.2024 - gr.16, 17 i 18

 

Wyniki kolokwium z 17 i 21 maja 2024, gr. 13, 14, 15 

Wynik z Kol. 2 - Gr 16 z 10.05.2024

UWAGA!

Termin II poprawy kolokwium dla Gr 15 i Gr 16 wyznaczono na dzień: 04 czerwca 2024 (wtorek) na godz. 10.15

Wyniki 1 poprawy Gr 15 i Gr 16 z 10.05.2024

 

UWAGA!

Termin I poprawy kolokwium dla Gr 17 i Gr 18 wyznaczono na dzień: 28 maja 2024 (wtorek) na godz. 10.00

Wyniki 2 Kol. Gr 17 i Gr 18 z 10.05.2024

 

Wyniki 1 Kolokwium Gr 17 i Gr 18

 

 

Wyniki kolokwium z dnia 06.05.2024 Gr 15

 

 

Wyniki poprawy I i poprawy II z dnia 26.04.2024, gr 11,12,14

 

 

Wyniki kolokwium z dnia 24.04.2024, gr. 13,14,15

 

Punkty - kolokwium 2, gr. 15 i 16

 

Wyniki I poprawa kol., gr. 13 i 14

Wyniki kol. I , gr.15 i 16

 

Wyniki I i II poprawy z 03.04.2024

 

 

Uwaga!
Pierwsza poprawa kolokwium dla grupy 13 i 14 odbędzie się 12 kwietnia 2024 (piątek) o godz. 10.45
w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej

Punkty Kol. 2 GR 13 i Gr 14

Punkty Kolokwium z dnia 8.04.2024 - gr 14

Uwaga!
Druga poprawa kolokwium dla grupy 11 i 12 odbędzie się 26 kwietnia 2024 (piątek) o godz. 08.00
w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej

Wyniki I poprawy kol. Gr 11 i Gr 12

 

 Wyniki II poprawy kol. Gr 9  Gr 10

 

 

 

Punkty Kol 1. Gr 13 i Gr 14

 

 Uwaga!
Pierwsza poprawa kolokwium dla grupy 11 i 12 odbędzie się 22 marca 2024 (piątek) o godz. 07.10
w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej

 

Wyniki II poprawy kol. z dnia 04.03.2024 grupa 7, 8 i 10

 

Punkty Kol. 2 Gr 11 i Gr 12

 

 

 I popr. 1 stud. z Gr 9 z 28.02.2024

 

 Punkty Kol. 1 Gr 11 i Gr 12

 

Wyniki I poprawy kol. Gr 9 i Gr 10

 

 

 Uwaga!
Druga poprawa kolokwium dla grupy 9 i 10 odbędzie się 25 marca 2024 (poniedziałek) o godz. 09.30
w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej

 

 

 

Uwaga!
Z uwagi na ostateczny termin wpisywania się Państwa na egzamin na dzień 21 luty, wyjątkowo wcześniej udostępniamy wyniki ostatnich kolokwiów   

 

Wyniki II poprawy kol. Gr 5 i Gr 6

 

Punkty Kol. 2 Gr 9

Punkty Kol. 2 Gr 10

 

Wyniki I poprawy kol. Gr 7 i Gr 8

 

 

Punkty Kol.1 Gr 9 

Punkty Kol.1 Gr 10

 

 

Wyniki II poprawy kol. Gr 3 i Gr 4

 

UWAGA  ZMIANA TERMINU II POPRAWY KOL. GR 5 i Gr 6

II poprawa kolokwium  została przeniesiona na dzień 5 lutego 2024 (poniedziałek) na godz. 10.45

 

 

 

Wyniki I popr. Gr 5 i Gr 6

 UWAGA Gr 8

Termin I poprawy odbędzie się dnia 31 stycznia 2024 o godz. 10.45 w sali nr 2009 w CBM

 Punkty Kol. 2 Gr 8

 UWAGA Gr 7

Termin I poprawy odbędzie się dnia 31 stycznia 2024 o godz. 10.45 w sali nr 2009 w CBM 

Punkty Kol. 2 Gr 7

 

 

Punkty Kol. 1 Gr 7 i Gr 8

 

Dla osób z Gr 6, które otrzymały mniej niż 48 pkt., dnia 08.I.2024 (poniedziałek) o godz. 10.30 w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej odbędzie się I Kolokwium poprawkowe

Punkty Kol. 2 Gr 6

Punkty Kol. 1 Gr 6

 

 

Dla osób z Gr 5, które otrzymały mniej niż 48 pkt., dnia 08.I.2024 (poniedziałek) o godz. 10.30 w Katedrze i Zakładzie  Mikrobiologii Lekarskiej odbędzie się I Kolokwium poprawkowe

Punkty Kol. 2 Gr 5

Punkty Kol. 1 Gr 5

Punkty z I popr. 2 stud.  z gr 1 i gr 2

 

 Dla Gr 3 i Gr 4 dnia 12 stycznia 2024 roku (piątek) o godz. 10.30 w Katedrze i Zakładzie  Mikrobiologii Lekarskiej odbędzie się II Kolokwium poprawkowe

Wyniki z I Kol. popr. Gr 3 i Gr 4

 

 

Wyniki testu kompetencyjnego z dnia 12.10.2023

Punkty Kol. 1 Gr 3
Punkty Kol. 1 Gr 4

 

Dla Gr 3 i Gr 4 dnia 07.XII.2023 (czwartek) o godz. 13.30 w Katedrze i Zakładzie  Mikrobiologii Lekarskiej odbędzie się I Kolokwium poprawkowe

Punkty Kol. 2 Gr 3
Punkty Kol. 2 Gr 4

 

 

Wyniki II poprawy kolokwium Gr 1 i Gr 2

 

Dla Gr 1 i Gr 2 dnia 21.XII.2023 (czwartek) o godz. 08.30 w Katedrze i Zakładzie  Mikrobiologii Lekarskiej odbędzie się II Kolokwium poprawkowe

Wyniki I poprawy kolokwium Gr 1 i Gr 2

 

 

 

 

Punkty Kol.1 Gr 1

Punkty Kol. 1 Gr 2

 

Punkty Kol. 2 Gr 1
Punkty Kol. 2 Gr 2

 

 

 

 

 

E-mail dla studentów
mikrobiologia.student@ump.edu.pl