II rok Lekarski

Regulamin i Program II rok Lekarski 2023/2024

 

 

 Uwaga!
Pierwsza poprawa kolokwium dla grupy 9 i 10 odbędzie się 21 lutego 2024 (środa) o godz.11.10
w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej

 

Uwaga!
Druga poprawa kolokwium dla grupy 7 i 8  odbędzie się 4 marca 2024 (poniedziałek) o godz.10.00
w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej

 

 

Uwaga!
Z uwagi na ostateczny termin wpisywania się Państwa na egzamin na dzień 21 luty, wyjątkowo wcześniej udostępniamy wyniki ostatnich kolokwiów   

 

Wyniki II poprawy kol. Gr 5 i Gr 6

 

Punkty Kol. 2 Gr 9

Punkty Kol. 2 Gr 10

 

Wyniki I poprawy kol. Gr 7 i Gr 8

 

 

Punkty Kol.1 Gr 9 

Punkty Kol.1 Gr 10

 

 

Wyniki II poprawy kol. Gr 3 i Gr 4

 

UWAGA  ZMIANA TERMINU II POPRAWY KOL. GR 5 i Gr 6

II poprawa kolokwium  została przeniesiona na dzień 5 lutego 2024 (poniedziałek) na godz. 10.45

 

 

 

Wyniki I popr. Gr 5 i Gr 6

 UWAGA Gr 8

Termin I poprawy odbędzie się dnia 31 stycznia 2024 o godz. 10.45 w sali nr 2009 w CBM

 Punkty Kol. 2 Gr 8

 UWAGA Gr 7

Termin I poprawy odbędzie się dnia 31 stycznia 2024 o godz. 10.45 w sali nr 2009 w CBM 

Punkty Kol. 2 Gr 7

 

 

Punkty Kol. 1 Gr 7 i Gr 8

 

Dla osób z Gr 6, które otrzymały mniej niż 48 pkt., dnia 08.I.2024 (poniedziałek) o godz. 10.30 w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej odbędzie się I Kolokwium poprawkowe

Punkty Kol. 2 Gr 6

Punkty Kol. 1 Gr 6

 

 

Dla osób z Gr 5, które otrzymały mniej niż 48 pkt., dnia 08.I.2024 (poniedziałek) o godz. 10.30 w Katedrze i Zakładzie  Mikrobiologii Lekarskiej odbędzie się I Kolokwium poprawkowe

Punkty Kol. 2 Gr 5

Punkty Kol. 1 Gr 5

Punkty z I popr. 2 stud.  z gr 1 i gr 2

 

 Dla Gr 3 i Gr 4 dnia 12 stycznia 2024 roku (piątek) o godz. 10.30 w Katedrze i Zakładzie  Mikrobiologii Lekarskiej odbędzie się II Kolokwium poprawkowe

Wyniki z I Kol. popr. Gr 3 i Gr 4

 

 

Wyniki testu kompetencyjnego z dnia 12.10.2023

Punkty Kol. 1 Gr 3
Punkty Kol. 1 Gr 4

 

Dla Gr 3 i Gr 4 dnia 07.XII.2023 (czwartek) o godz. 13.30 w Katedrze i Zakładzie  Mikrobiologii Lekarskiej odbędzie się I Kolokwium poprawkowe

Punkty Kol. 2 Gr 3
Punkty Kol. 2 Gr 4

 

 

Wyniki II poprawy kolokwium Gr 1 i Gr 2

 

Dla Gr 1 i Gr 2 dnia 21.XII.2023 (czwartek) o godz. 08.30 w Katedrze i Zakładzie  Mikrobiologii Lekarskiej odbędzie się II Kolokwium poprawkowe

Wyniki I poprawy kolokwium Gr 1 i Gr 2

 

 

 

 

Punkty Kol.1 Gr 1

Punkty Kol. 1 Gr 2

 

Punkty Kol. 2 Gr 1
Punkty Kol. 2 Gr 2

 

 

 

 

 

E-mail dla studentów
mikrobiologia.student@ump.edu.pl