II rok Lekarski

 

WYNIKI ZALICZENIA I LICZBA PUNKTÓW DLA GRUPY 4  i 12    zaliczenie

 

WYNIKI ZALICZENIA I LICZBA PUNKTÓW DLA GRUPY 3  i 13    zaliczenie

 

WYNIKI ZALICZENIA I LICZBA PUNKTÓW DLA GRUPY 2 i 14     zaliczenie

 

 

Regulamin i plan zajęć 2019/2020  

 

MARETIAŁY DO WYDRUKOWANIA NA ĆWICZENIA - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ĆWICZENIA  OD 1 DO 9

 

ĆWICZENIA OD 1 DO 9 - CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 

 

 

 

 

Materiały informacyjne dla studentów II roku medycyny

Wirusy - materiały informacyjne dla studentów II roku medycyny

Repetytorium z wybranych wirusów człowieka