II rok Lekarski

Regulamin i Program II rok Lekarski 2023/2024

 

UWAGA

Zostały przeniesione ćwiczenia:

z 9 stycznia na 8 stycznia dla Grupy 7 i 8

z 23 stycznia na 22 stycznia dla Grupy 9 i 10

z 30 stycznia na 29 stycznia dla Grupy 9 i 10

Godziny pozostają bez zmian tj. od 07.30 do 10.30

 

UWAGA!!!

Ćwiczenia dla gr 8 zostały przeniesione z dnia 22.12.2023 na dzień 21.12.2023. Godziny pozostają bez zmian (07.30-

10.30)

 

Punkty Kol. 1 Gr 6

 

Punkty Kol. 1 Gr 5

Punkty z I popr. 2 stud.  z gr 1 i gr 2

 

 

Wyniki testu kompetencyjnego z dnia 12.10.2023

Punkty Kol. 1 Gr 3
Punkty Kol. 1 Gr 4

 

Dla Gr 3 i Gr 4 dnia 07.XII.2023 (czwartek) o godz. 13.30 w Katedrze i Zakładzie  Mikrobiologii Lekarskiej odbędzie się I Kolokwium poprawkowe

Punkty Kol. 2 Gr 3
Punkty Kol. 2 Gr 4

 

 

Dla Gr 1 i Gr 2 dnia 21.XII.2023 (czwartek) o godz. 08.30 w Katedrze i Zakładzie  Mikrobiologii Lekarskiej odbędzie się II Kolokwium poprawkowe

Wyniki I poprawy kolokwium Gr 1 i Gr 2

 

 

 

 

Punkty Kol.1 Gr 1

Punkty Kol. 1 Gr 2

 

Punkty Kol. 2 Gr 1
Punkty Kol. 2 Gr 2

 

 

 

 

 

E-mail dla studentów
mikrobiologia.student@ump.edu.pl