Działalność Naukowa

Research activities:

 

Scientific staff:

 

Cooperation:

The Department cooperates with the following research units:

 

Recent publications:

 

Featured PhD theses - PUMS Rector's Awards:

Dr n. med. Agnieszka Zeidler – 2012 „Ocena odpowiedzi cytokinowej u osób dorosłych z przewlekłymi zakażeniami Staphylococcus aureus”, „Assessment of cytokine response in adults with chronic Staphylococcus aureus infections”

Dr n. med. Tomasz M. Karpiński – 2009 „Badania kliniczne i odpowiedzi cytokinowej w raku żołądka związanym z Helicobacter pylori”, „Clinical studies and cytokine response in gastric cancer associated with Helicobacter pylori

Dr n. med. Izabela Chudzicka-Strugała - 2007 „Ocena stanu klinicznego, mikroflory jelitowej oraz wybranych cytokin u chorych z nieswoistym zapaleniem jelit”, „Assessment of the clinical state, intestinal microflora and selected cytokines in patients with inflammatory bowel disease”

Kontakt

Department of Medical Microbiology
Poznań University of Medical Sciences
Rokietnicka 10
60-806 Poznań, POLAND
tel. 61 641-85-55
e-mail: mikromed@ump.edu.pl