Działalność Naukowa

Research activities:

 

Scientific staff:

 

Cooperation:

The Department cooperates with the following research units:

 

Publications:

 

Featured PhD theses - PUMS Rector's Awards:

Dr n. med. Agnieszka Zeidler – 2012 „Ocena odpowiedzi cytokinowej u osób dorosłych z przewlekłymi zakażeniami Staphylococcus aureus”, „Assessment of cytokine response in adults with chronic Staphylococcus aureus infections”

Dr n. med. Tomasz M. Karpiński – 2009 „Badania kliniczne i odpowiedzi cytokinowej w raku żołądka związanym z Helicobacter pylori”, „Clinical studies and cytokine response in gastric cancer associated with Helicobacter pylori

Dr n. med. Izabela Chudzicka-Strugała - 2007 „Ocena stanu klinicznego, mikroflory jelitowej oraz wybranych cytokin u chorych z nieswoistym zapaleniem jelit”, „Assessment of the clinical state, intestinal microflora and selected cytokines in patients with inflammatory bowel disease”

Kontakt

Department of Medical Microbiology
Poznań University of Medical Sciences
Wieniawskiego 3
61-712 Poznań, POLAND
tel. 61 8546 138
fax.: 61 8546 140
e-mail: mikromed@ump.edu.pl