II rok Lekarsko-dentystyczny

 

II rok lekarsko-dentystyczny Mikrobiologia

Suma punktów dla poszczególnych Grup ze Sprawdzianów cząstkowych punkty

 

UWAGA zmiana kolejnosci tematow cwiczen 21 i 28 X 2019
Regulamin i plan zajęć 2019/2020
Materiały do wydrukowania na ćwiczenia - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA DO ĆWICZEŃ OD 1 DO 8
Ćwiczenia od 1 do 8 - CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 

 

 

 

II rok lekarsko-dentystyczny Mikrobiologia Jamy Ustnej  -Regulamin

 

 Zajęcia od 1 do 5 - część Teoretyczna i Praktyczna (do druku) - Materiały