Biotechnologia

 I rok Biotechnologia Medyczna - MIKROBIOLOGIA Regulamin i plan zajęć 2019/2020

 

 II rok Biotechnologia Medyczna - Wirusologia Wykłady 2019/2020

 

 III rok Biotechnologia Medyczna - Wirusologia molekularna Wykłady 2019/2020