Pracownicy

Kierownik
Dr hab. n. med. Tomasz M. Karpiński, Prof. UM

Asystenci
mgr Zuzanna Babalska
mgr Marek Kwaśniewski

St. wykładowcy
dr n. med. Agnieszka Zeidler
dr n. med. Izabela Chudzicka-Strugała
dr n. med. Barbara Zwoździak

St. referent adm.
Alicja Łeszyk

Sam. technicy
Krystyna Gruntowa
Lucyna Kasołka
Joanna Bogajczyk

Pomoc lab.
Karina Straśko

Kontakt

Sekretariat Katedry
ul. Rokietnicka 10
60-806 Poznań
tel. 61 641-85-55